ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

To παρόν περιγράφει την πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε  από τους επισκέπτες των σελίδων μας  (εφεξής «χρήστες»). 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι ο Δικηγόρος  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ, με έδρα την Δράμα, οδ. Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 52 ΤΚ 66132, με ΑΦΜ 046953720 Δ.Ο.Υ Δράμας, και e-mail moissidis1@gmail.com.

Διαβάστε Περισσότερα Εδώ.